ඇහැලියගොඩ වි/විජේනායක විදුහල් පෝතක පදක්කම් උළෙල

රත්නපුර බාලදක්ෂ දිස්ත්‍රික්කයට අයත් නව බාලදක්ෂ සමූහයක් ලෙස ආරම්භ කෙරුණු ර/ඇහැලියගොඩ විලේගොඩ විජේනායක ප්‍රාථමික විද්‍යාලයීය සිගිති හවුලේ සතුට පදක්කම් පැළඳවීම හා පෝතක බාලදක්ෂ රැලේ ප්‍රවිණතා පදක්කම් , ලෝකඩ තරු , රිදී තරු ප්‍රදානෝත්සවය 20818.11.27 විද්‍යාල භූමියේ දි  පැවැත්විය.

Image may contain: 1 person, standing and outdoor Image may contain: 4 people, people smiling, people standing and outdoor Image may contain: 3 people, people standing and outdoor Image may contain: 1 person, standing, tree, outdoor and food Image may contain: 2 people, people standing, tree, outdoor and nature Image may contain: 3 people, people smiling, people standing and outdoor Image may contain: 5 people, people standing and outdoor Image may contain: one or more people Image may contain: 2 people, people standing and shoes Image may contain: 2 people, people standing and outdoorImage may contain: 1 person, standing and outdoor Image may contain: one or more people, people standing, sky, outdoor and nature

සමූහ වාර්තාකරු – නිරෝෂණ වික්‍රමාරච්චි