තඹුත්තේගම ආදර්ශයේ සිඟිති පොකුර

අනුරාධපුර බාලදක්ෂ දිස්ත්‍රික්කයට අයත් අ/ තඹුත්තේගම ආදර්ශ ප්‍රාථමික විද්‍යාලයීය බාලදක්ෂ සමූහයේ සිගිති බාලදක්ෂයින් 60 දෙනෙකු සදහා සාමාජික පදක්කම් පැළදවීමේ උත්සවයක් 2019-03-01 දින අනුරාධපුර දිසා බාලදක්ෂ කොමසාරිස් එම්.ජී. පොඩිනිලමේ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් විද්‍යාලයීය ප්‍රධාන ශාලාවේ දී පැවැත්විණි. සහකාර දිසා කොමසාරිස්වරුන් විද්‍යාලයීය විදුහල්පති තුමන් ඇතුළු සම්භාවනීය අමුත්තන් මෙම අවස්ථාවට සහභාගි වූහ විද්‍යාලයේ සිගිති බාලදක්ෂ ආචාර්ය සහකාර දිසා කොමසාරිස් කුසුම් වලවේ මහත්මිය ඇතුලු බාලදක්ෂයින්ගේ දෙමාපියන් මෙම උත්සවය සංවිධානය කළහ.

පුවත් හා ඡායාරූප – රජරට බාලදක්ෂ දිස්ත්‍රික් වාර්තාකරු