මතුගම ආනන්ද ශාස්ත්‍රාලයේ ප්‍රථම සිඟිති බාලදක්ෂ පොකුර

මතුගම අධ්‍යාපන කලාපයේ  ප්‍රථම සිඟිති බාලදක්ෂ කණ්ඩායම ආනන්ද ශාස්ත්‍රාල ජාතික පාසලේදී ආරම්භ කෙරිණි. එහිදී සිඟිති බාලදක්ෂයන් 69කු වෙත පදක්කම් පැලඳවීම සහ සහතිකපත් ප්‍රදානය විද්‍යාලයීය ශ්‍රවණාගාරයේදී සිදු කෙරිණ.
කළුතර බාලදක්ෂ දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රථම බාලදක්ෂ කණ්ඩායම බිහිකළ ඩී. ඒ. වීරකෝන් මහතා මෙහි ප්‍රධාන ආරාධිතයා විය. මතුගම කලාපයේ ප්‍රාථමික අධ්‍යක්ෂිකා ඒ. ජි. ටී. සි. කුමාරි, මතුගම කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂිකා එන්. දසනායක, ආනන්ද විද්‍යාලයේ විදුහල්පති රන්දුන් ජයලත්, ප්‍රාථමික අංශයේ විදුහල්පති එස්. ඒ. පේමදාස,  බාලදක්ෂ පෝතක ආචාර්ය සමාරා විජේසුන්දර යන මහත්ම මහත්මීන් මේ සඳහා සහභාගී වූහ. සිඟිති සතුට පදක්කම් ලාභීන් 20 දෙනෙකු ද දිනුම පදක්කම් ලාභින් 49 දෙනකු ද මෙදින වේදිකාවේදි ඇගයීමට ලක්කෙරිණි. ප්‍රාථමික අංශයේ සිඟිති බාලදක්ෂ අංශ භාර ගයනි ජයවර්ධන සහ ඩබ්ලිව්. කේ ඩී. සඳමාලි යන ආචාරය මහත්මීහු  මෙම උත්සවය සංවිධානය කළහ.

විශ්ව ගැමුණු ප්‍රියංකර සමූහ වාර්තාකරු – මතුගම ආනන්ද විද්‍යාලයීය බාලදක්ෂ සමූහය