සිඟිති මුතු අහුර 2019

ගාල්ල දිසාවේ සිඟිති බාලදක්ෂයින් භාර සහාය දිසා කොමසාරිස් විසින් මෙහෙයවනු ලැබූ “සිඟිති මුතු අහුර 2019” සිඟිති බාලදක්ෂ සොඳුරු වැඩ මුළුවක් උණවටුන, රූමස්සල, බොනවිස්ටා ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේදී පැවත් විය. ඒ ඒ පාසල්වල විදුහල්පතිවරුන්ගේ, සිඟිති බාලදක්ෂ ආචාර්ය භවතුන්ගේ සහ දෙමවුපියන්ගේ පූර්ණ සහයෝගයෙන් හැඩගැන්වී එළිදැක්වූ මෙම වැඩසටහන බොහෝ දෙනාගේ අවධානයට යොමු විය.

ඡායා සහ පුවත – පුෂ්පා චන්ද්‍රකාන්ති