පඩුවස් නුවරට බයිසිකල් සවාරියක්

හලාවත බාලදක්ෂ දිසාවට අයත් මාදම්ප සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයීය බාලදක්ෂයන් හා බාලදක්ෂ බාලිකාවන් එක්ව කි.මි.140ක දුරක්

169 මිගමුව බාලදක්ෂ සමුහයේ බාලදක්ෂයෝ දිවුරුම් දෙති

මීගමුව බාලදක්ෂ දිසාවට අයත් 169 මිගමුව ශ්‍රී සුගතාරාම බාලදක්ෂ සමුහයේ පලමුවන බාලදක්ෂ කණ්ඩායම දිවුරුම්දීම හා