හෝමාගම නිදහස් දින සැමරීමේ වැඩසටහන හා සතුටු සේවය

හෝමාගම දිසාවේ තලවතුගොඩ අග්‍රාමාත්‍ය විද්‍යාලයීය සිඟිති, පෝතක බාලදක්ෂ සමූහය විසින් නිදහස් දින සැමරීමේ වැඩසටහන හා

පානදුර හොරණ දිසාවේ බාලදක්ෂයන් 71 වන ජාතික දිනය අභිමානයෙන් සමරයි

71 වැනි ජාතික දින සැමරුම් මහෝත්සවය අභිමානවත් ලෙස මෙවරත් ප්‍රධාන බාලදක්ෂ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ

අග්‍රාමාත්‍ය විද්‍යාලයේ පෝතක බාලදක්ෂයෝ

හෝමාගම බාලදක්තෂ දිසාවට අයත්ල තලවතුගොඩ අග්‍රාමාත්‍ය විද්‍යාලයේ බාලදක්ෂයෝ විද්‍යාලයීය ක්‍රීඩා උත්සවය වෙනුවෙන් ස්වකීය සේවය නොමසුරුව