බාලදක්ෂ

අපූරු නත්තල් සැරසිල්ලක් – බාලදක්ෂ/බාලදක්ෂිකා ක්‍රියාකාරකම්

නාසරෙත්හි ජේසුස් වහන්සේගේ (Jesus of Nazareth) උපත සිහිපත්ක රන නත්තල හෙවත් නත්තල් දිනය සෑම වසරකදී ම දෙසැම්බර් 25 වන

රාත්‍රී කඳවුරක ඡායා රූකඩ නිර්මාණය කරමු – පෝතක/බාලදක්ෂ/බාලදක්ෂිකා ක්‍රියාකාරකම්

රාත්‍රී කඳවුරු ක්‍රියාකාරකම් පුරෝගාමී හැකියාව බාලදක්ෂයන් වෙත කාවද්දනුයේ ඔවුන් ලබන කදවුරු පන්නරයෙනි. අන් කිසිදු ළමයෙකුට

මතුගම ආනන්ද ශාස්ත්‍රාලයේ ප්‍රථම සිඟිති බාලදක්ෂ පොකුර

මතුගම අධ්‍යාපන කලාපයේ  ප්‍රථම සිඟිති බාලදක්ෂ කණ්ඩායම ආනන්ද ශාස්ත්‍රාල ජාතික පාසලේදී ආරම්භ කෙරිණි. එහිදී සිඟිති බාලදක්ෂයන්

සිඟිති/පෝතක බාලදක්ෂ ක්‍රියාකාරකම්

ලොව පුරා සිටින බාලදක්ෂයන් හා බාලදක්ෂිකාවන් සංඛ්‍යයාව මිලියන 41 ඉක්මවා සිටිති. මොවුන් සියල්ලටම සෙවන සදන