දිවයින පුරා පැවති බාලදක්ෂ පොසොන් දන්සැල්, ප්‍රජාසේවා, ව්‍යාපෘති

මෙවර පොසොන් පොහොය නිමිත්තෙන් අපේ බාලදක්ෂයෝ දිවයින පුරා විවිධ ආගමික වැඩසටහන් සහ දන්සැල් සංවිධානය කර තිබුණි. 16 දිනට යෙදී තිබුණු පොසොන් උත්සවය වෙනුවෙන් දන්සැල් 7800 කට අධික ප්‍රමාණයක් ලියාපදිංචි වී ඇති බවත් අනුරාධපුර ප්‍රදේශයෙන් පමණක් දන්සැල් 900 කට අධික ප්‍රමාණයක් ලියාපදිංචි වී ඇති බවත් ශ්‍රී ලංකා මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සංගමය පවසයි. පොසොන් පොහොය නිමිත්තෙන් විශේෂයෙන් අනුරාධපුර සහ මිහින්තලය පූජා නගර කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් පැවති දන්සැල්වලට අමතරව දිවයින පුරා බාලදක්ෂයන් විසින් පැවැත් වූ දන්සැල් සම්බන්ධයෙන් 2019 සිට ඉදිරියට තොරතුරු අන්තර්ජාලයේ ලියා තැබීමට අපි සූදානම්.

කිංස්වුඩ් බාලදක්ෂ සමූහය විසින් වාර්ෂිකව සංවිධානය කරනු ලබන “මල් දන්සල”

කැලණිය ශ්‍රී ධර්මාලෝක බාලදක්ෂ සමුහය 17වන වරට සංවිධානය කරනු ලැබු “ඔසුපැන් දන්සල”

අයගම රාහුල බාලදක්ෂ සමුහය ප්‍රථම වරට සංවිධානය කරනු ලැබු “කොත්තමල්ලී දන්සල”

මීරිගම ගුවන් බාලදක්ෂ සමුහය ප්‍රථම වරට සංවිධානය කරනු ලැබු “බිස්කට් සමග සිසිල් පැන් දන්සල ”

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා ඒකළ කදවුර මගින් සංවිධානය කරනූ ලැබූ පොසොන් බැති ගී වැඩසටහන සදහා ඒකළ ගුවන් බාලදක්ෂයින් සහභාගී වූහ.

උඩුපිල විර විජයබා බාලදක්ෂ සමුහය සංවිධානය කරනු ලැබු “මල් දන්සල”

දරණාගම මහා විද්‍යාලයීය බාලදක්ෂ බාලිකා සමුහය සංවිධානය කරනු ලැබු “මල් දන්සල”

විස්ටා බාලදක්ෂ සමූහයේ බාලදක්ෂයන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් සිදුකෙරුණු “රොටි දන්සල”

ජම්බුගහපිටිය පරණගම මහා විද්‍යාලයීය බාලදක්ෂ බාලිකා සමුහය සංවිධානය කරනු ලැබු “ඔසුපැන් දන්සල”

රත්නපුර සාන්ත ඇග්නස් බාලිකා විද්‍යාලයීය බාලදක්ෂ බාලිකා සමුහය සංවිධානය කරනු ලැබු “ඔසුපැන් දන්සල”

4වන ගම්පහ ගලහිටියාව බාලදක්ෂ සමූහය හා SOSOG ආදි බාලදක්ෂ බාලදක්ෂිකාවන්ගේ එකුවෙන් පැවැත් වූ “අයිස්ක්‍රීම් දන්සල”

නාවලපිටිය කඳුරට මානවක බාලදක්ෂ කණ්ඩායම විසින් සංවිධානය කරනු ලැබූ “බෙලිමල් දන්සල”

මාතර ශාරීපුත්‍ර ද්වීතියික විද්‍යාලයීය මුහුදු බාලදක්ෂ කණ්ඩායම විසින් සංවිධානය කරනු ලැබූ “බෙලිමල් දන්සල”

බප/කැල/උඩුපිල විර විජයබා මහා විදුහල් බාලදක්ෂ සමූහය හා දරණාගම මහා විද්‍යාලයීය බාලදක්ෂ සමූහයන්ගේ එකතුවෙන් සංවිධානය කරනු ලැබූ “පොසොන් බැති ගී සරණිය ” ​

ර/ධර්මපාල මහ විද්‍යාලයීය පෝතක බාලදක්ෂ රැළ විසින් රත්නපුර ආයුර්වේද රෝහල වෙත ⁣⁣⁣⁣⁣⁣ඹෟෂධ පරිත්‍යාගය කිරීමේ වැඩසටහනක් පැවැත් වූහ.

ශ්‍රීමත් ජෝන් කොතලාවල විදුහලෙහි පෝතක රැල හා බාලදක්ෂ සමූහය විසින් සංවිධානය කරනු ලැබූ “සව් දන්සල” ​

පානදුර හොරණ තක්ෂිලා මධ්‍ය විද්‍යාලීය බාලදක්ෂ සමුහය විසින් සංවිධානය කරනු ලැබු “මල් දන්සල”

සමූහ වාර්තා කරුවෝ – සුසන්ත සංජීව (මීරිගම ගුවන් බාලදක්ෂ සමුහය),
සිතාර දිලන්ත (උඩුපිල විර විජයබා බාලදක්ෂ සමුහය), තිළිණ සඳරුවන් (විස්ටා බාලදක්ෂ සමූහය), ටෝනි කුලතුංග (පරණගම මහා විද්‍යාලයීය බාලදක්ෂ සමූහය), ජනත් ගුණවර්ධන (කිංස්වුඩ් බාලදක්ෂ සමූහය), දිලීප තීක්ෂණ කොබේවත්ත (කඳුරට මානවක බාලදක්ෂ සමාජය), චමින්ද ජයවීර (ශාරීපුත්‍ර ද්වීතියික බාලදක්ෂ සමූහය), සිතාර දිලන්ත (උඩුපිල විර විජයබා මහා විදුහල් බාලදක්ෂ සමූහය), නිරෝෂන වික්‍රමාරච්චි (ර/ධර්මපාල මහ විද්‍යාලයීය පෝතක බාලදක්ෂ රැළ)