බාලදක්ෂ සේවය යළිත් පෑයූ ඩේමියන් නාමය

ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගම‌යේ අවිස්සාවේල්ල බාලදක්ෂ දිසාවේ වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීම (2018) ප්‍රධාන බාලදක්ෂ කොමසාරිස් වරලත් ඉංජිනේරු මෙරිල් ගුණතිලක මහතා‌ෙගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පසුගිය දා පැවැත් විය.

අවිස්සාවේල්ල බාලදක්ෂ මූලස්ථානය ඉදිරිපිට මාර්ගය “බාලදක්ෂ මාවත” ‌ලෙස නම් කිරීම ද ‌මෙදින සිදු විය. මාර්ගය විවෘත කිරීමේ අවස්ථාව සඳහා ‌ප්‍රධාන බාලදක්ෂ කොමසාරිස්තුමා සහ පළාත් හා දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ සහකාර ප්‍රධාන කොමසාරිස් ‌ඩේමියන් සිල්වා මහතා ද ඊ.කේ. දිලුම් දුමින්ද, පී. එස්. ‌‌‌‌ගෞතමදාස (හිටපු දිසා ‌කොමසාරිස්) ඇතුලු මූලස්ථාන කොමසාරිස්වරුන් ‌ඇතුලු සම්භාවනීය අමුත්තන් රැසක් සහභාගී වූහ.

කලක් ‌රෝගාතුරව සිට යළිත් බාලදක්ෂ ජීවයට ‌සේවය කිරීම උදෙසා නැවතත් බාලදක්ෂ කටයුතුවලට උර ‌දෙමින් සහකාර ප්‍රධාන කොමසාරිස් ඩේමියන් සිල්වා මහතාගේ සපැමිණීම සුවිශේෂී සිදුවීමකි. ඒතුමාගේ සුප්‍රකට වැකිය සිහිපත් කරමින් “ඔවුන්ගේ හැකියාවන් අනුව ඔවුන්ගේ ඉලක්ක සපුරා ගත හැකිය”යන වැකිය අදටත් සිහිපත් කල යුතුම වේ.

ඡායා/ පුවත – M.k. සිරිවර්ධන