ලොව පුරා සිටින බාලදක්ෂයන් හා බාලදක්ෂිකාවන් සංඛ්‍යයාව මිලියන 41 ඉක්මවා සිටිති. මොවුන් සියල්ලටම සෙවන සදන විශාලතම සංවිධානයන් දෙක ලෙස ලෝක බාලදක්ෂ සංගමය(World Organization of the Scout Movement-(WOSM)) සහ ලෝක බාලදක්ෂිකා සංගමය (World Association for Girl Guides and Girl Scouts- WAGGGS) හැදින්විය හැකිය. බාලදක්ෂ ව්‍යාපාරයේ මූලික අරමුණ වන්නේ තරුණ ප්‍රජාව තුල ශාරීරික, මානසික, බුද්ධිමය, සාමාජීය හා අධ්‍යාත්මිකව තනිවම නැගී සිටීමේ හැකියාව වර්ධනය කරලමින් වගකීම් සහගත පුරවැසියන් ලෙස ප්‍රදේශීයව, දේශීයව හා ජාත්‍යන්තරව නැගී සිටීමයි. බාලදක්ෂ ක්‍රමය ප්‍රගතිශීලි ක්‍රමයක් වන අතර අරමුණු 7ක් සම්පූර්ණ කර ගැනීම අභිපාය වී ඇත. එනම් නීති, පොරොන්දුව, ප්‍රායෝගිකව ඉගෙනීම, කණ්ඩායම් හැකියාව, සංකේතාත්මක රාමුව, පුද්ගල සංවර්ධනය, ස්වභාවධර්මය සහ වැඩිහිටි සහයෝගයයි. සමාජ මෙහෙවර බාලදක්ෂ හා බාලදක්ෂිකා ව්‍යාපාරයේ ප්‍රධානතම අංගයකි. එලිමහන් ක්‍රියාකාරකම් ලෙස කදවුරු බැදීම, පාගමන්, යාත්‍රා කිරීම් හෝ තම කණ්ඩායම සමඟ වෙනත් චාරිකාවක යෙදීම හෝ පුළුල් සහභාගීත්වයක් සහිත ග්‍රීෂ්ම ඍතු කදවුරු බැදීමක් විය හැකිය. ග්‍රීෂ්ම ඍතු කදවුරු බැදීමට සහාභාගී වන බාලදක්ෂයන් කුසලතා පදක්කම්, ප්‍රගතිය හා නිවරදි බාලදක්ෂ නිපුනතා වර්ධනය කරගනී.

සිඟිති බාලදක්ෂ, පෝතක බාලදක්ෂ, බාලදක්ෂ, කනිෂ්ඨ හා ජේ්‍ය්ෂ්ඨ බාලදක්ෂ ලෙස ද ගැහැනු ළමුන් සඳහා බාලදක්ෂිකා කටයුතු සමනල, කුඩාමිතුරි, කනිෂ්ඨ බාලදක්ෂිකා, බාලදක්ෂිකා, ජ්‍යෙෂ්ඨ බාලදක්ෂිකා ලෙස ශ්‍රී ලංකාව තුළ ක්‍රියාත්මක වේ. ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරකම් අතර කදවුරු බැදීම, වනවිද්‍යාව, ජල ක්‍රිඩා, පාගමන් සහ ක්‍රීඩා සමන්ව්ත වේ. බාලදක්ෂ ක්‍රමය පොදු වශයෙන් ගොඩ නැගීමේදී බාලදක්ෂයන් කුඩා කණ්ඩායම් වශයෙන් එකට එකතු වී තම තමන්ගේ අත්දැකීම්, ආගම් සහ ක්‍රියාකාරකම් බෙදාහදා ගැනීම මගින්, යහපත් පුරවැසියන් බිහි කිරීමත්, නිවරදි තීරණ ගත හැකි පුද්ගලයන් බවට පත් කරලීමත් අපේක්ෂා කෙරේ.

ලොග් පොත අලංකාර කිරීම

පෝතක බාලදක්ෂ දිවිය තුළ ඔබ විසින් සැපිරිය යුතු පදක්කම්, ප්‍රවීනතා, කඳවුරු අද්දැකීමි අාදී වු සටහන් ලොග් පොත්ට එක්කරගත හැකියි. එමගින් ඔබගේ ලොග් පොතට නවතවයක් මෙන්ම අමතර සුන්දරත්වයක්ද එක්කරගැනිමට හැකි වෙවි.

Scouting Magazine විසින් 2015 | VOLUME 04 | ISSUE 01 | 7th Magazine | ISSN 2279-1310 සඟරාවේ අන්තර්ගත සිඟිති බාලදක්ෂ, පෝතක බාලදක්ෂ වෙත හදුන්වා දුන් ක්‍රියාකාරකම් අංක # 003

ඔබත් නිර්මාණශීලී පෝතක බාලදක්ෂයෙක් නම් ලොග් පොතට එකකර ගන්නවා නිසැකයි…

  

Leave a Reply