කොළඹ දිසා බාලදක්ෂ සංගමය මඟින් වාර්ෂිකව සංවිධානය කරනු ලබන දිසා කැම්පෝරිය මෙවරත් 54 වැනි වරට දෙසැම්බර් මස 19 සිට 23 වැනිදා දක්වා රත්මලාන හින්දු විදුහල් පරිශ්‍රයේදී හා කඳවල මහා විදුහල් පරිශ්‍රයේදී පැවැත්වේ.
“එක්ව පෙරට” මෙවර කඳවුරේ තේමාව වන අතර කොළඹ දිසාවේ පාසල් 60ක පමණ බාලදක්ෂ බාලක බාලිකාවන් 2500ක් පමණ මෙහිදී කඳවුරු බැඳීමට නියමිත අතර සිඟිති බාලදක්ෂයන් හා පෝතක බාලදක්ෂයන් 2500ක් පමණ සහභාගි වීමට නියමිත මෙම දිසා කඳවුර සහකාර දිසා කොමසාරිස් ගීත් රමේෂ් මහතා ප්‍රමුඛ සංවිධායක මණ්ඩලයක් විසින් සංවිධානය කරනු ලබයි.
මෙම කඳවුරේදී බාලදක්ෂ දරුදැරියන්ගේ කායික, බුද්ධිමය, චිත්තවේගීය, ආධ්‍යාත්මික, සමාජයීය හා සංස්කෘතික වර්ධනය ඇති කිරීම අරමුණු කරගත් විවිධ වැඩසටහන් රාශියක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත අතර කඳවුරු ගිනිමැල, සංස්කෘතික සංදර්ශන, විවිධ ප්‍රසංග, බාධක පාගමන්, ක්‍රීඩා තරග, අධ්‍යාපනික ප්‍රදර්ශන, ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් ඇතුළු විවිධ ක්‍රියාකාරකම් 25ක් පමණ මෙම කඳවුරේදී ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතව ඇත.