25 වන මොරටුව ගුවන් බාලදක්‍ෂ සමූහයේ පදක්කම් ප්‍රදානෝත්සවය

25 වන මොරටුව ගුවන් බාලදක්‍ෂ සමූහයේ නවක බාලදක්ෂයින් සඳහා සාමාජික පදක්කම් සහ සෙසු බාලදක්ෂයින් වෙත ප‍්‍රගති පදක්කම් ප්‍රදානය කිරීමේ උත්සවය 2019 ජූලි මස 27වැනි දින රත්මලාන ගුවන් හමුදා කඳවුරු පරිශ්‍රයේදී සිදු කරන ලදී. ගුවන් බාලදක්‍ෂයින් 101 දෙනෙකු මෙහිදී පදක්කම් දිනාගත් ගනු ලැබීය.

මෙම අවස්ථාව සඳහා ප‍්‍රධාන ආරාඹ්ත අමුත්තා වශයෙන් ශී‍්‍ර ලංකා ගුවන් බාලදක්‍ෂ සමූහයේ සභාපති ගෘෘප් කපිතාන් පමින්ද ජයවර්ධන මහතා සහභාගී වූ අතර මොරටුව පිළියන්දල දිසා කොමසාරිස් ප‍්‍රභාත් ජයලත්, ශී‍්‍ර ලංකා ගුවන් බාලදක්‍ෂ සමූහයේ උප සභාපති ගෘෘප් කපිතාන් සුජීව පොන්නම්පෙරුම, සමූහ බාලදක්‍ෂ ආචාර්ය වින්විමලවර්ධන යන මහත්වරුන් ඇතුලු බාලදක්‍ෂ ආචාර්යවරු සහ දෙමම්පියෝ රැසක් සහභාගී වූහ.

සමූහ වාර්තාකරු – ගුවන් බාලදක්‍ෂ H.P. පියුමික දහම් උදාර (25 වන මොරටුව ගුවන් බාලදක්‍ෂ සමූහය රත්මලාන)