බාලදක්ෂිකා ක්‍රියාකාරකම්

BEE Scouting

විස්‍සයි විස්සට අපෙන්… මී මැසි පාලනය ද දක්ෂයාට ජයගත හැකි පරිසරයට ඉතා වැදගත් හොඳ විනෝදාංශයකි.

අපූරු වෙසක් සැරසිල්ලක්

වෙසක් සිරියෙන් රටම නැහැවෙන මේ වගේ කාල සීමාවක, හැම දෙනාගෙම වගේ හිත යන්නේ වෙසක් නිර්මාණවලටයි.

අපූරු නත්තල් සැරසිල්ලක් – බාලදක්ෂ/බාලදක්ෂිකා ක්‍රියාකාරකම්

නාසරෙත්හි ජේසුස් වහන්සේගේ (Jesus of Nazareth) උපත සිහිපත්ක රන නත්තල හෙවත් නත්තල් දිනය සෑම වසරකදී ම දෙසැම්බර් 25 වන

රාත්‍රී කඳවුරක ඡායා රූකඩ නිර්මාණය කරමු – පෝතක/බාලදක්ෂ/බාලදක්ෂිකා ක්‍රියාකාරකම්

රාත්‍රී කඳවුරු ක්‍රියාකාරකම් පුරෝගාමී හැකියාව බාලදක්ෂයන් වෙත කාවද්දනුයේ ඔවුන් ලබන කදවුරු පන්නරයෙනි. අන් කිසිදු ළමයෙකුට

සිඟිති/පෝතක බාලදක්ෂ ක්‍රියාකාරකම්

ලොව පුරා සිටින බාලදක්ෂයන් හා බාලදක්ෂිකාවන් සංඛ්‍යයාව මිලියන 41 ඉක්මවා සිටිති. මොවුන් සියල්ලටම සෙවන සදන